Hiszem és vallom, hogy az Eucharisztiában Isten igéje és a Szentlélek ereje által, a pap szolgálata révén, valóságosan jelen van a feltámadt, élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát. Hiszem, hogy minden szentmise áldozat, amelyben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen keresztáldozata. Hiszem, hogy az Oltáriszentség mindkét színe alatt, az átlényegített kenyérben és a borban a teljes Krisztus van jelen. Hiszem, hogy az Eucharisztiában jelenlévő Jézus Krisztus az örök Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel. Hiszem, hogy az Eucharisztia, a szeretet szentsége, keresztény életünk forrása és csúcspontja.
Krakkó

Az Isteni Irgalmasság kultuszának világi központja

A kegyhely az 1891 évben A. Lubomirski herceg alapítványából a fiatal lányok és mély morális megújulást igénylő nők számára létrehozott Irgalmassság Anyja Nővéreinek kongregációja területén található.

A két világhaború közötti időszakban ebben a zárdában élt és halt meg a M. Faustyna Kowalska nővér (1905-1938), akin keresztül Jézus Krisztus átadta mind az Egyháznak, mind az egész világnak az Isteni Irgalmasságról szóló üzenetet. Az üzenet megkísérli megközelíti az Isteni Irgalmasság titkát, az Isten és a felebarátok iránti bizalomra, a világ iránti irgalomra szólít, többek között a kultusz új formáinak segítségével (az Irgalmas Jézus képe, az Irgalmasság ünnepe, virágfűzer az Isteni Irgalmassághoz és az Irgalmassági óra).

1943-ban J. Andrasz barát, Faustyna Nővér krakkói gyóntatója megszentelte az A. Hyła által festett az Irgalmas Jézus első képét, háborús esetekben mentesített családért votumként ajándékozott, és kezdeményezte az Isteni Irgalmasság dicséretére az ünnepélyes imákat. A kép nagyon hamar híres lett kegyelmei miatt, ezért a szentségekben elhunyt Faustyna nővér sírját látógató zárandokok száma évről évre növekedett.

Az Isteni Irgalmasság kultuszának nagyon dinamikus fejlődése Faustyna nővér boldoggá (1993. április 18.), majd szentté avatása (2000. április 30) után, továbbá a II. János Pál łagiewniki zarándok útja (1997-ben és 2002-ben) után kezdődött el. Ennek következtében a kegyhely komoly kiépítésére került sor, ekkor építették fel a 2002. augusztus 17-én a korunk Pétere által felszentelt bazilikát. Itt a Pápa az egész világot az Isteni Irgalmasságnak ajánlotta.

II. János Pál Szentatya 2005. március 31-én aláírt egy levelet, melyet felolvasásra szánt az isteni Irgalmasság vasárnapján a łagiewniki kegyhelyen. A levélben az alábbi állt: " Örülök, hogy ezen a vasárnapon a kegyhelynek megkezdődik a Legszentebb Szentség Örökimádása. Az Úr eucharisztikus jelenléténél semmi más nem testesíti meg jobban az irgalmasság művét, amely a Kereszt és a Feltámadás révén hajtatott végre".

Ezért mindenkit arra kérünk, hogy az Eucharistia Évében, és Szent Fausztina születésének 100. évfordulója alkalmából gyakoroljátok az örökimádást, azaz a nap 24 órájában, és az év minden napján (kivéve Nagypénteket) élő emlékmű formájában fejezzétek ki hálátokat az orgalmasságban gazdag Istennek II. János Pál pápa pontifikátusáért. Az imára való készenlétet jelezni lehet az Isteni Irgalmasság kegyhelyen személyesen, telefonon, vagy interneten.

Hangsúlyozott módon fordulunk a fiatalokhoz, akik oly közel állnak a Szentatyához. Az Eucharisztikus Krisztus melletti jelenlétünk tegyen minket az irgalmasság igazi szemtanúivá, és újíítsa meg az egész földet!

Az Isteni Irgalmasság Kegyhely Őrzője2006. május 27.

XVI. Benedek pápa apostoli zarándokútja során Lengyelországban felkereste a krakkói Isteni Irgalmasság Kegyhelyét. Itt betegekkl, fogyatékkal kózdő személyekkel, azok gondozóival és az Isteni Irgalmasság apostolaival találkozott. A látható egyházfőnek ez már a harmadik látogatása volt a łagiewniki kegyhelyen, ugyanis Isten szolgáka, II. János Pál már kétszer (1997 és 2002) megfordult itt.
XVI. Benedek először az Irgalmasság Anyja Nővéreinek kápolnáját kereste fel, ahol találkozott Szent Fausztina nővér rendtársaival, továbbá megtekintésével megtisztelte a relikviáit, amelyek a Irgalmas Jézus kép alatt pihennek. Ezt követően felkereste az Isteni Irgalmasság Bazilikáját, ahol szívélyes szavakat intézett a betegség és szenvedés keresztjével érintett, ott tartózkodó személyekhez. Végül felkeerste az Örökimádat kápolnáját, ahol az ima összpontosítása mellett rábízta az Istenre az Egyház és a világ fontos ügyeit.
Az ünnepélyes látogatás előkészítése több hónapot vett igénybe. A kivételes eseményt megelőző napon a kilátótoronyban elhelyezték II. János Pál szobrát, a látogatás napján pedig már kora reggel óta hívők tömege várt imádkozva a vágyott Vendégre. A kegyhelyen titokban abban reménykednek, hogy XVI. Benedek pápa a jövőben ismét felkeresi majd az Úr által kiválasztott helyet, hogy ismét talákozhasson az Isteni Irgalmasság apostolaival, a gondolat tisztelőivel.
Stanisław Dziwisz bíboros köszöntő szavai XVI. Benedek pápa látogatása alkalmából
Szeretett Szentatyánk,
Szeretnélek köszönteni téged itt is, Łagiewnikiben, aholaz Elődöd négy évvel korábban az Isteni Irgalom kegyelmébe ajánlotta a világot.
Jelenléted okán örvend a szívem. Örülök, hogy itt látlak, ezen a helyen, ami oly különleges a krakkói egyházmegye, hazánk és az egész világ számára. Az Isteni Irgalmasság kultuszának foylamatosan fejlődő központjában vagyunk, ami egyben azt is jelenti, hogy a hely Isten áldását élvezi, hanem egyben őtmutatást is jelent az Egyház jelenlegi és jövőbeli útjait illetően.
Azok a beteg és szenvedő lények, akik ma összegyűltek a kegyhelyen, világosan megmutatják neknk annak az embernek a képét, akinek irgalmasságra van szüksége: magának az Istennek az irgalmasságára és a másik ember irgalmas szívére.
Arra kérünk téged, Szentatyánk, hogy áldj meg erről a helyről mindenkit, aki keresztet cipel a hátán, és áldd meg a Ciréneiek Társaságát, és kérd velünk együtt háromszor a Szent Istent arra, hogy ne hagyjunk fel az Isteni Irgalmasság terjesztésével a világban.

A Szentatya beszéde
Szeretet fivéreim és nővéreim!

Örülök, hogy látogatásom kapcsán találkozhatom veletek az Isteni Irgalmasság kegyhelyén. Szívből köszöntök mindenkit: a betegeket, ápolóikat, a lelkészeket, akik ezen a kegyhelyen végzik lelkigondozói munkájukat, az irfalmasság Anyja Nővéreinek kongregációjához tartozó apácákat, a Faustynum tagjait és minden jelenlévőt.


Jelen körülmények között két titokkal szembesülünk: az emberi szenevdés titkával és az isteni Irgalmasság titkával. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez a két titok szembenáll egymással. Amikor azonban a hit fényében elmélyülünk ezekben a kérdésekben, akkor látjuk, hogy Krisztus keresztje révén harmóniában állnak egymással. Ahogy azt II. János Pál megmondta, a kereszt „az Istenség legmélyebb meghajlása az ember felett A kereszt mintegy megérinti örök szeretettel érinti az ember földi létének legfájdalmasabb sebeit” (2002.o8.17). Benenteket, kedves betegek, megjelöltek a test és a lélek szenvedéseivel, ugyanakkor Krisztus keresztje egyesít benneteket, akik egy személyben az isteni irgalom legkifejezőbb tanúi vagytok. Ő nektek, a szenvedéseiteknek köszönhetően lesz képes arra, hogy szeretettel hajoljon az emberiség fölé. Ti vagytok azok, akik a szívetek mélyén azt mondjátok, „Jézus! Bízom benned!”, és ezzel arra tanítotok minket, hogy nincs más, mélyebb hit, más, élőbb remény, forróbb szeretet annál, ami az emberben él, aki a szerencsétlensége során rábízza magát Isten biztos kezére. Azoknak az embereknek a kezei, akik az irgalmasság nevében segítenek nektek, legyenek az Isteni kéz meghosszabításai.

Nagyon szeretnék minden jelenlévőt megölelni. A gyakorlatban ez nem kivitelezhető, lelkemben azonban mindnyájatokat a szívembe fogadok, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében mindnyájatokat apostoli áldásomban részesítelek.


Keresés


Belépés

https://adoracio-vacon.click2stream.com/

„Vigyázz magadra és a tanításra! Légy állhatatos ezekben, mert ha ezt teszed, üdvözíted magadat is, meg azokat is, akik hallgatnak téged.” (Tim. 4, 16)

Hirdetés

Fotókabin bérlés
Esküvőre, rendezvényre, céges, karácsonyi, szilveszteri buliba.
fotokabin.hu

Esküvői helyszín kereső
Találd meg álmaid esküvői helyszínét, pár kattintással.
azeskuvo.hu

Poppy köntös
Nézd meg mit viselnek a legmenőbb csajok otthon.
poppywebshop.hu

Műanyag és fa nyílászárók
Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő ajtót, ablakot. Tekintse meg weboldalunkat.
nyilaszarocenter.hu

Felugró ablak
Mentse meg honlapjáról távozó látogatóit a PoccaBee kilépési szándék figyelő overlay popuppal.
poccabee.hu

Űrlapkészítő
Készítsen űrlapot, szavazást. Ingyen! Az űrlapkészítő programmal.
urlapkeszito.hu

Esküvő katalógus
Az összes esküvői szolgáltató egy helyen: helyszínek, fotósok, videósok, ceremóniamesterek stb. Minden ami esküvő!
azeskuvo.hu

Irodaház és irodatakarítás
Irodaház és irodatakarítás, konditerem takarítás, takarítás Budapesten és vonzáskörzetében
oxygenclean.hu

Ez a honlap a Weblapot.net honlapkészítővel lett létrehozva.
Partnereink:
ihonlap.hu honlapépítő Űrlapkészítő
1stWebMagazine - webdesign magazine
Esküvői helyszín kereső